Hotel Amande, Hustopeče, ČR | 11-12. listopad 2021

Řečníci

Pavel Doucha (2011, 2017, 2020)

partner, Doucha Šikola Advokáti

Pavel Doucha je advokátem a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o., která je jedinou českou právní kanceláří, specializující se výhradně na sektor energetiky, zejména obnovitelných zdrojů. V minulosti se věnoval právu životního prostředí a souvisejícím oborům. Je držitelem Ceny ministra životního prostředí za příspěvek k rozvoji environmentálního práva za rok 2004, působil i jako člen rozkladové komise ministra. V současné době je právním poradcem řady oborových asociací v sektoru energetiky, jako je Komora obnovitelných zdrojů, CZ BIOM, Solární asociace, či AKU-BAT CZ.

Jan Fousek (2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

výkonný ředitel, Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ

Jan Fousek je výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, která v ČR podporuje rozvoj všech forem ukládání energie, včetně velkokapacitních úložišť či využití vodíku. Působí také jako předseda dozorčí rady Solární asociace ČR a člen představenstva Svazu moderní energetiky, zastřešující relevantní oborová sdružení v ČR. Na energetických trzích se pohybuje od roku 2007. V letech 2011 - 2016 byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků s emisními povolenkami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy. Byl prvním zahraničním podnikatelem na světě, jehož firma vstoupila na čínský emisní trh, který na základě svých zkušeností z Evropy pomáhal v několika čínských provinciích rozjíždět.

David Hanslian (2020)

výzkumný pracovník, Ústav fyziky atmosféry AV ČR

Vystudoval magisterský obor Geografie a kratografie se zaměřením na klimatologii na Masarykově univerzitě v Brně (2002), v roce 2014 získal doktorát v oboru Meteorologie a klimatologie na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2002 pracuje na Ústavu fyziky atmosféry, kde se zabývá zejména různými otázkami souvisejícími s klimatologií větru a výrobou větrných elektráren. Je spoluautorem několika "větrných map" a od roku 2007 hlavním autorem publikací mapujících potenciál větrné energie v České republice. Od roku 2016 je zaměstnán též v rámci Skupiny ČEZ, kde se zabývá obdobnou problematikou. Je členem předsednictva České společnosti pro větrnou energii.

Radek Hartman (2020)

člen představenstva, ČEPS

Radek Harman absolvoval jadernou a fyzikálně inženýrskou fakultu ČVUT v Praze a studium MBA na Sheffield Business School se specializací na strategický management a řízení změn. Působil na manažerských postech například ve společnostech Arthur Andersen, MONDI Štětí, Cap Gemini, CE WOOD, U a SLUNO či Ernst a Young Česká republika. Od roku 2017 zastával pozici obchodního ředitele v nadnárodní společnosti ELKO EP.

Ladislav Havel (2015, 2020)

radní, Energetický regulační úřad

V letech 1972 - 1977 studoval České vysoké učení technické v Praze. Po absolutoriu ČVUT nastoupil jako samostatný výzkumný pracovník do Výzkumného ústavu ČKD v Praze (1977–1980). V energetice pracuje 40 let, a to postupně v oblasti koncepcí dlouhodobého rozvoje energetiky se zaměřením na elektroenergetiku v celém spektru tohoto oboru (výroba, přenos a distribuce elektřiny). Pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu na různých pozicích. Například působil jako poradce náměstka v letech 1991 - 1993 či na pozici ředitele odboru elektroenergetiky a teplárenství v letech 2012 - 2019. Mimo to jako zástupce státu zastával od roku 1992 až do svého jmenování členem Rady ERÚ různé funkce v řídících a dozorčích orgánech energetických společností (člen dozorčí rady, předseda dozorčí rady, předseda představenstva, místopředseda dozorčí rady). Například ve společnosti OTE, a.s. působil jako předseda představenstva v letech 2004 - 2011.

Michal Hudec (2013, 2018, 2019, 2020)

predseda, Združenie dodávateľov energie

Michal Hudec je od roku 2016 predsedom Združenia dodávateľov energií a spoločníkom malej konzultačnej firmy Energy Analytics. V minulosti zakladal prvý odborný online denník o energetike na Slovensku – energia.sk. Jeho vydavateľom bol od roku 2010 až do roku 2017, kedy svoj podiel v spoločnosti odpredal. V období 2011 - 2013 vykonával funkciu NCP - národného kontaktného bodu pre výskumné a vývojové projekty 7. rámcového programu EÚ (FP7) v téme "energetika". V rokoch 2011 – 2016 pôsobil v dozornej rade známej technologickej spoločnosti GA Drilling, ktorá sa orientuje na výskum a vývoj bezkontaktných technológií pre ultrahlboké vŕtanie. Na začiatku roku 2012 absolvoval expertný "International Visitor Leadership Program" v USA v téme "U.S. Foreign Policy and Energy Security". Program zastrešuje americké ministerstvo zahraničia (U.S. State Department). Michal Hudec (1984) úspešne ukončil univerzitné štúdium, absolvoval študijnú stáž v zahraničí a vystúpil na viacerých renomovaných slovenských a medzinárodných energetických fórach. Príležitostne prednášal na univerzite ako hosťujúci lektor.

Michal Kocůrek (2020)

analytik, EGÚ Brno

V roce 2009 absolvoval Fakultu sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně a o pět let později magisterský obor International Energy na Sciences Po v Paříži. V mezidobí pracoval jako analytik bezpečnostní politiky a později energetické bezpečnosti. Od roku 2016 působí v EGÚ Brno, kde se zaměřuje na sektor evropského a českého plynárenství. Věnuje se výhledům zásobování plynem z pohledu nabídky zdrojů, plynárenské infrastruktury, fungování trhu s plynem i poptávky po plynu. Společnost EGÚ Brno zastupuje v pracovní skupině NAP SG pro sector coupling a P2G.

Richard Kvasňovský (2018, 2019, 2020)

výkonný riaditeľ, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Ing. Richard Kvasňovský pôsobil väčšinu profesionálnej kariéry vo verejnoprávnych médiách. V rokoch 1998-2007 pracoval v Slovenskom rozhlase, kde vystriedal redakciu medzinárodného života a domácu redakciu, kde bol redaktor i moderátor spravodajských a diskusných relácií. Od roku 2009 pôsobil v tlačovej agentúre TASR ako vedúci domácej redakcie a člen Správnej rady TASR. V rámci TASR moderoval aj diskusnú reláciu Ekonomika: tu a teraz. Za svoju prácu získal viacero novinárskych ocenení. Od júna 2019 nastúpil do Slovenského plynárenského a naftového zväzu ako výkonný riaditeľ.

Michal Macenauer (2019, 2020)

vedoucí projektů, EGÚ Brno

Absolvent oborů Elektroenergetika a Elektrické stroje, přístroje a pohony Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a oboru Sociologie fakulty Sociálních studií Masarykovy univerzity; od roku 2005 zaměstnán v poradenské firmě EGÚ Brno, a. s.; věnuje se otázkám systémové elektroenergetiky a plynárenství, zejména problematice predikcí spotřeby elektřiny, plynu a tepla, a oblasti nových technologií.

Michal V. Marek (2020)

ředitel Ústavu výzkumu globální změny – CzechGlobe

Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., absolvoval Lesnickou fakultu VŠZ v Brně a biofyziku na PřF UK v Praze. Je ředitelem Centra výzkumu globální změny AV ČR, vedoucím projektu CzechGlobe a přednáší fyziologii rostlin na LF Mendelovy univerzity v Brně. Zabývá se ekofyziologií rostlin v kontextu globální změny.

Peter Mozolák (2020)

konateľ spoločnosti, SPP CNG

Blahoslav Němeček (2020)

partner, Energy & Utilities, EY

Blahoslav Němeček je partnerem týmu poradenství pro klienty z odvětví energetiky v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Od roku 2012 se v EY věnuje mezinárodním integračním projektům v elektroenergetice a plynárenství, tvorbě strategií pro regulované i neregulované subjekty v energetice napříč Evropou a spolupracuje s orgány státní správy na tvorbě nové energetické legislativy. V regionu střední a jihovýchodní Evropy se rovněž podílel na mnoha úspěšných transakcích. Blahoslav se v současné době zaměřuje především na téma digitalizace sektoru a dekarbonizace a nejraději se věnuje designu trhu. V minulosti působil jako zakladatel a místopředseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ), jako člen Rady regulátorů Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a jako zástupce Energetického regulačního úřadu v Radě evropských energetických regulačních orgánů (CEER). Blahoslav vystudoval Elektrotechnickou fakultu na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde získal inženýrský a později rovněž doktorský titul v oboru Ekonomika a řízení v energetice. Na University of Florida absolvoval program na regulaci utilit a strategie v energetice.

Radoslav Štědroň (2020)

geograf a poradce pro trvale udržitelný život lidské společnosti

Po absolutoriu přírodovědecké fakulty na Albertově vystřídal za téměř 40-letou pracovní kariéru velmi mnoho profesí od práce v ostravském geografickém, urbanistickém až po sociální vědu se zabývajícím výzkumném ústavu, přes práci horníka, novináře, urbanisty až po 12-leté působení v Zastupitelstvu města Ostravy, z toho 8 let jako náměstek primátora. Poté své zkušenosti využil jako podnikový ekolog u pěti soukromých společností. Pracovní kariéru zakončil jako úředník se zkouškou odborné způsobilosti u MV ČR na krajském úřadě. Jako výběr z jeho veřejné činnosti zmíníme např. letos jeho už pošesté neúspěšná kandidatura do voleb na senátora. Krajíčkův zákon v rámci jeho dnešní poradenské činnosti je opět jen část jeho aktivit směrem k prosazení trvale udržitelného života českého národa, který bez přijetí nové české ústavy referendem, podle jeho mínění, není možný.

Stanislav Trávníček (2020)

předseda Rady, Energetický regulační úřad

Vystudoval inženýrské a doktorské studium na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě elektrotechniky se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky. V roce 1995 začal pracovat v oblasti informačních technologií. Energetikou se pracovně zabývá od roku 1998. V letech 2004–2012 působil jako ředitel Odboru elektroenergetiky ERÚ. V jeho kompetenci byla zejména tvorba vyhlášek a analýzy při stanovení regulovaných cen. Byl také členem pracovních skupin za elektřinu v organizaci CEER a ACER v Bruselu. Dále působil v Regionální skupině (RCC) a Implementační skupině (IG) regionu CEE pro přípravu koordinovaných explicitních aukcí. V letech 2005–2008 předsedal výboru účastníků trhu při OTE. Od roku 2012 se jako manažer ve společnosti Ernst & Young podílel na modelování a designu různých aspektů trhu s elektřinou. Zabýval se také strategickým poradenstvím pro energetické společnosti v České republice a v regionu střední a východní Evropy, zejména analýzami dopadů evropské a národní legislativy na účastníky trhu, návrhy tarifních modelů a problematikou využití nových technologií a procesů v energetice. Dne 1. srpna 2019 byl jmenován předsedou Rady ERÚ.

Ivan Trup (2020)

jednatel, MicroStep

Pan Trup je absolventom Gymnázia v Senici so zameraním na fyziku, matematiku a informatiku. V roku 1994 úspešne ukončil Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave v odbore Konštrukcia počítačov a informatika. Od ukončenia štúdia dodnes pracuje v spoločnosti MicroStep – HDO s.r.o., pričom zastával rôzne pozície a spolu so svojim tímom sa venoval návrhu, vývoju a programovaniu embedded zariadení, návrhu a vývoju DPS, automatizácii budov, technológii fotovoltaických elektrární a mnohým ďalším zaujímavým výzvam. V súčasnosti pôsobí ako obchodný riaditeľ.

Veronika Vohlídková (2020)

ředitelka legislativně-strategického odboru, Český plynárenský svaz

Vystudovala obor Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2011 až 2016 pracovala v ČEZ, a.s., kde se věnovala zejména evropské agendě se zaměřením na finanční legislativu a regulaci. V letech 2016 až 2018 působila v NET4GAS, a.s. na pozici senior specialisty pro regulaci. Od listopadu 2018 působí v Českém plynárenském svazu na pozici ředitelky legislativně-strategického odboru. Od listopadu 2019 je členkou představenstva České vodíkové technologické platformy.

Jerguš Vopálenský (2018, 2020)

vedúci rozvoja sieťového obchodu SPP – distribúcia

Jerguš Vopálenský absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a časť štúdia tiež na Právnickej fakulte Universiteit Gent v Belgicku, kde sa venoval predovšetkým európskemu právu. V roku 2010, ešte počas štúdia, začal pracovať v SPP - distribúcia, a.s. v rámci Absolventského rozvojového programu, neskôr na pozícii špecialistu pre obchodné koncepty. Od roku 2015 pôsobí na pozícii vedúceho rozvoja sieťového obchodu, kde má na starosti najmä návrhy a implementáciu nových služieb prevádzkovateľa plynárenskej distribučnej siete, monitorovanie a analýzu strategickej slovenskej i európskej energeticko-environmentálnej legislatívy, strategické analýzy aktuálnych trendov, starostlivosť o kľúčových zákazníkov a marketingovú komunikáciu. Je členom viacerých expertných skupín a pravidelným prednášateľom na rôznych energeticko-environmentálnych seminároch a konferenciách. V súčasnosti sa venuje najmä stratégii prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku.

Vladimír Zeleňák (2020)

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Profesor Zeleňák pracuje na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, Ústave chemických vied. Vo svojej výskumnej práci sa dlhodobo sa zaoberá problematikou usporiadaných pórovitých materiálov so zameraním na adsorpciu, separáciu a uskladnenie technologicky dôležitých plynov ako sú oxid uhličitý, metán a vodík. V súčasnosti sa jeho pozornosť zameriava predovšetkým na uskladnenie vodíka a vodíkové technológie. Je vedúcim špičkového vedeckého tímu TRIANGEL (Tím pre špičkový výskum anorganických materiálov). Za výskumnú prácu mu bola v roku udelená cena Vedec roka SR za rok 2018. Výsledky svojej vedeckej práce publikuje v prestížnych medzinárodných časopisoch. Absolvoval 17 vedeckých pobytov v zahraničí a 29 prednášok na renomovaných zahraničných konferenciách. V roku 2020 sa stal členom Scientific Advisory Board European Research Institute for Gas & Energy Innovation (ERIG), kde bol nominovaný na základe odporúčaní Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ).


Fady Al-Kheir (2015, 2018)

ředitel strategického rozvoje a marketingu, Energon Holding

Fady Al-Kheir má dlouholeté zkušenosti z oblasti business developmentu, marketingu, zdravotnictví a komunikace. Energetice se intenzivně věnuje od roku 2016, kdy se připojil k Energonu. Pod jeho vedením se skupina začala rozvíjet novými směry a rozrostla se o několik firem, které se věnují různým oblastem moderní energetiky. V rozvoji moderní energetiky a technologických inovací spatřuje příležitost nejen pro holding, ale pro celou Českou republiku, která má podle něj šanci navázat na svůj dřívější celosvětový věhlas. Rád by rozvojem inovací přispěl k tomu, aby se česká energetika stala vývozním artiklem a vzorem pro ostatní země.

Jan Auředník (2016)

vedoucí sekce Přístup k síti a ekonomika, PREdistribuce

Bronislav Bechník (2015)

odborný garant oboru, portál www.tzb-info.cz

Milan Bechyně (2012)

specialista pro energetiku a vytápění, portál www.tzb-info.cz

Hanuš Beran (2011)

predseda predstavenstva, Taures

Pavel Beran (2018)

relationship manager Energy Finance, Komerční banka

V roce 1992 absolvoval fakultu Mezinárodních vztahů VŠE v Praze. V Komerční bance působí od roku 1993 v různých útvarech, nejdříve na pozici sektorového analytika, poté na pozici risk specialisty pro korporátní klienty a později jako analytik tržních rizik. Od roku 2014 pracuje na pozici relationship manager financování energetiky, kde zajišťuje financování projektů zaměřených na energetiku. Kromě těchto transakcí se rovněž podílí na stanovování strategie a přístupu banky k sektoru energetiky.

Mgr. Jan Bezděkovský (2019)

zmocněnec ministra dopravy pro čistou mobilitu, Ministerstvo dopravy

Na Fakultě sociálních věd v Praze vystudoval obor Západoevropská studia (2002). Od roku 2004 je zaměstnancem na Ministerstvu dopravy, kde byl v letech 2007-2011 vedoucím oddělení koordinace záležitostí EU a později zástupcem ředitele Odboru pro mezinárodní vztahy a EU. Od roku 2012 pracuje na Odboru strategie a to coby specialista pro oblasti politiky transevropské dopravní sítě (TEN-T), energetiky v dopravě a čisté mobility. Od února 2019 je zmocněncem ministry dopravy pro čistou mobilitu.

Tomáš Bičák (2014)

ředitel, TEDOM, a.s.

Ing. Josef Blaha (2019)

vedoucí odboru provoz vodních elektráren, ČEZ

Josef Blaha vystudoval VUT v Brně, fakultu elektrotechnickou, obor Elektroenergetika, zaměření Jaderná elektrorenergetika. Po ukončení studia v r. 1988 nastoupil do Jaderné elektrárny Dukovany na pozici operátor sekundárního okruhu a po ukončení základní vojenské služby v r. 1989 do Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, která je organizačně začleněna v ČEZ, a.s.. Ve vodní elektrárně Dalešice pracoval nejdříve jako technolog údržby, v letech 1991 – 1998 jako vedoucí údržby a od r. 1998 až do roku 2017 jako vedoucí provozu. Zároveň od r. 2014 až do současnosti pracuje jako vedoucí odboru provoz vodních elektráren ČEZ, které provozují 13 vodních elektráren o celkovém instalovaném výkonu 1891,2 MW, z toho 3 přečerpávací vodní elektrárny o instalovaném výkonu 1173 MW.

Ing. Jiří Borkovec (2018, 2019)

výkonný ředitel, Česká technologická platforma Smart Grids

Jiří Borkovec vystudoval informatiku na Českém učení technickém v Praze. Pracoval jako CEO ve společnosti ABB Energo, dále ve společnostech Logica a E.ON. Od roku 2009 je ředitelem České technologické platformy Smart Grid.

Ing. Dean Brabec (2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019)

managing partner CEE, Arthur D. Little

Dean Brabec vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika průmyslu. Před nástupem do společnosti Arthur D. Little působil u renomovaných zahraničních firem (Deloitte, KPMG Česká republika, s.r.o.), kde se věnoval projektům pro energetické společnosti, průmyslové podniky, banky a finanční instituce. Od roku 2005 je řídícím partnerem společnosti Arthur D. Little s odpovědností za aktivity společnosti ve střední a východní Evropě. Zaměřuje se na poradenství spojené s tvorbou strategií a business plánů, s využíváním inovací a nových technologií, regulací a řízením rizik, zvyšováním podnikatelské výkonnosti, a řízením nákladů. Dean Brabec byl dlouholetým členem poradního sboru Energetického regulačního úřadu České republiky, v současnosti je prezidentem Klubu finančních ředitelů, který založil v roce 2005.

Martin Bursík (2011, 2012)

přednášející, New York University in Prague

Jitka Danielová (2012)

ředitelka odboru daní, Generální ředitelství cel

Zdeněk Danielovský (2017)

poradce, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Zdeněk Danielovský absolvoval elektrotechnickou fakultu ČVUT Praha, silnoproud, obor Ekonomika energetiky. Pracoval od roku 1972 v technickoobchodním útvaru energetické společnosti Středočeské energetické závody. Od roku 1980 do roku 2002 pracoval v ČEZ, kde měl na starosti projekty fakturace maloodběru a velkoodběru, vedl oddělení obchodního měření a později odbor obchodu s elektřinou. Od roku 2002 působil jako nezávislý poradce v energetice. V roce 2004 se zúčastnil projektu v Kosovu pro OSN. Přešel do projektu ČEZ v Bulharsku a následně pracoval na Hlavní správě ČEZ, a.s. ve funkci projektového manažera podpory zahraničních prodejních organizací. Od roku 2011 pracuje jako nezávislý poradce v energetice a v posledních letech spolupracuje s MPO, Sekcí energetiky.

Libor Doležal (2014)

generální ředitel, C-Energy Bohemia s.r.o.

Václav Dostál (2016)

Ústav energetiky, Fakulta strojní, ČVUT

Jan Duspěva (2011, 2017)

generální ředitel, ČEPRO

Je absolventem University Karlovy, obor Inženýrská geologie. Promoval v roce 1998. Pracovní kariéru zahájil ve společnosti SG Geotechnika, a.s. v Praze. V roce 2000 začal pracovat ve firmě BENZINA, a.s. v Praze, kde působil až do listopadu 2004 postupně jako vedoucí referátu karet BENZINA, vedoucí oddělení prodeje produktů a vedoucí odboru obchodu a marketingu. Od prosince 2004 až do srpna 2005 zastával funkci ředitele pro tuzemský trh ve společnosti UNIPETROL RAFINÉRIE, a.s. v Kralupech nad Vltavou. V této funkci se podílel na realizaci projektů jako je převod systému velkoobchodního prodeje pohonných látek ze společnosti BENZINA a.s do společnosti UNIPETROL RAFINÉRIE a.s. Od září 2005 až dosud vykonává Mgr. Duspěva funkce obchodního ředitele a místopředsedy představenstva ve společnosti ČEPRO, a.s. V průběhu své činnosti ve společnosti ČEPRO řídil realizaci těchto projektů: projekt obchodního modelu zavedení biopaliv, restrukturalizace a centralizace obchodního úseku, vytvoření obchodní strategie a další. Ve všech vykonávaných funkcích uplatnil Mgr. Duspěva především svou vynikající odbornost, píli a svědomitost. V posledních letech se Mgr. Duspěva iniciativně postavil do čela skupiny členů ČAPPO, kteří si vytkli za cíl účinně bojovat proti daňovým podvodům při obchodování s pohonnými hmotami. Osobně připravil a prezentoval zákonodárným orgánům, státní správě a odborné veřejnosti analýzu trhu s pohonnými hmotami včetně rozboru daňových podvodů a legislativních úprav k jejich eliminaci. Od března 2017 vede za tímto účelem založenou pracovní skupinu.

Martin Dvořák (2011)

člen představenstva, E.ON Energie, a.s.

Jaromír Fajman (2012)

Riaditeľ obchodovania s plynom, United Energy Trading, a.s.

Ondřej Fasora (2017)

ředitel odboru nepřímých daní, Ministerstvo financí ČR

Celou svou odbornou kariéru věnuje problematice nepřímých daní, zejména pak dani z přidané hodnoty. Od roku 2016 zastává pozici ředitele Odboru nepřímých daní Ministerstva financí ČR, kdy do gesce odboru patří zejména oblast daně z přidané hodnoty, spotřebních daní a energetických daní. Současně také přednáší daňovou problematiku na Vysoké škole báňské, na Technické univerzitě v Ostravě.

Jan Fischer (2013, 2014, 2015)

ředitel, energy-hub.cz

Jiří Fleischhans (2011)

specialista na systémy měření neutronového výkonu reaktoru

Julius Forsthoffer (2019)

tajemník, Zväz výrobcov liehu a liehovín

Profesor Julius Forsthoffer ukončil vysokoškolské štúdium chémie v roku 1958 na SVŠT, v odbore kvasná chémia a technológia s červeným diplomom. V rokoch 1969 až 1971 pôsobil na Kube v oblasti výroby liehu a kŕmnych bielkovín. V roku 1974 sa stal technickým riaditeľom GRT LIKO v Bratislave, kde riadil výstavbu a rekonštrukcie. V roku 1977 získal titul CSc. V 1985 roku pôsobil v Indii pri zavádzaní submerznej výroby kyseliny citrónovej. Od roku 1986 do 1992 bol riaditeľom VÚ LIKO a neskôr do roku 1995 pôsobil v oboru vo Venezuele. Následne od roku 2000 až 2002 pôsobil v Instituto Politéchnico Nacional (Mexiko), vyučoval také na Strojníckej fakulte a Materiálovo-technickej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Od roku 2004 je tajomníkom Združenia výrobcov liehu a liehovín na Slovensku. Profesor Forsthoffer je občasným lektorom pre poslucháčov FChPT STU či SjF STU, alebo EkoUni v Bratislave i prednášateľom na tematicky blízkych domácich a nadnárodných konferenciách. Podporuje trend recyklácie uhlíka na podporu zníženia emisií a jeho spotreby v hospodárstve i sanáciu životného prostredia.

Milan Fořt (2018, 2019)

obchodní ředitel Bonett Gas Investment, ČR

Milan Fořt v oblasti CNG pracuje bezmála 20 let, nejdříve jako obchodní ředitel ve společnosti Comett Tábor, s.r.o., nyní ve společnosti Bonett Gas Investment, a.s., která byla největším prodejcem pohonné hmoty CNG do vozidel v ČR v letech 2015, 2016, 2017, 2018 a působí na českém a slovenském trhu, kde se orientuje na investice, provozování a dodávky stanic na alternativní paliva. Skupina má v portfoliu pod značkou BONETT EUROGAS aktuálně 39 CNG stanic v investiční hodnotě téměř 300 milionů korun.

Zdeněk Fousek (2011, 2013, 2015)

obchod s elektřinou, Kalman Trade

Vojtěch Fried (2017)

vedoucí oddělení E-mobility & Smart City, Pražská energetika

Vojtěch Fried působí v Pražské energetice na pozici vedoucího oddělení elektromobily & Smart City. Jeho úkolem je zajistit, že PRE je partnerem segmentům B2G a B2B v oblasti inovativních projektů a elektromobility. Zároveň se soustředí na rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury, PREpoint. Před svým nástupem do týmu Pražské energetiky získával Vojtěch své zkušenosti v management consultingu, kde se soustředil na tvorbu obchodních strategií pro klienty především z oblasti energetiky a bankovnictví. Mezi jeho klienty v energetice patřil například ČEZ, ČEPS nebo E.ON a z bankovního sektoru to byla například Komerční banka nebo ČSOB.

Leoš Gál (2018)

předseda, Česká Technologická Platforma Biopaliv

Leoš Gál má četné profesní zkušenosti v oboru biopaliv, chemie a plastů. Působil jako v Unipetrolu, v Čepru a ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy. Od roku 2008 do současnosti vede Českou technologickou platformu pro biopaliva, kde se zabývá strategickou výzkumnou agendou ČR pro biopaliva 2. generace, vypracováním Implementačního akčního plánu ČR pro biopaliva 2. generace. Účastnil se také celé řady projektů, např. projekt RESTEP - Interaktivní mapa pomůže plánování a využívání obnovitelných zdrojů energie a návazných modulů nebo také Technologického foresightu pro biopaliva, či přípravy českého národního projektu Demonstration centre of CO2 transformation technologies.

Jiří Gavor (2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

jednatel ENA a ředitel, Asociace nezávislých dodavatelů energií

Je absolventem Českého vysokého učení technického, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT – FJFI), kandidát fyzikálně technických věd. Působil jako vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník v energetice a od roku 1992 jako zakladatel, majitel a řídící pracovník konzultační firmy ENA. Zároveň je výkonným ředitelem ANDE – Asociace nezávislých dodavatelů energií. Je specialistou na vývoj energetických trhů, relace cen, daní a konkurenceschopnosti veškerých druhů paliv a energií. Řada jeho studií se týkala možností uplatnění pokročilých energetických technologií a energetických úspor včetně hodnocení jejich ekonomické efektivnosti. Řídí energetické audity velkých průmyslových podniků. K těmto tématům pravidelně publikuje včetně prezentací na mezinárodních konferencích. Spolupracuje s řadou prestižních institucí včetně mezinárodních arbitrážních tribunálů. Angažuje se rovněž při formování názorů na směřování státní energetické koncepce ČR a dalších aktuálních problémů energetiky, včetně spolupráce se sdělovacími médii všech typů. Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Vládě ČR.

Milena Geussová (2011, 2012, 2013, 2014, 2017)

odborná redaktorka, PRO-ENERGY magazín

Je odbornou redaktorkou Pro-Energy magazínu, v letech 2010–2014 byla jeho šéfredaktorkou. Vystudovala Filosofickou fakultu University Karlovy. Má dlouholetou praxi v médiích, kde se věnovala ekonomice a po roce 2000 především energetice. V letech 1990–1994 pracovala v ekonomické rubrice znovuobnovených Lidových novin, 1994–1999 v časopise Týden, z toho dva roky jako vedoucí ekonomické rubriky, od roku 1999 do roku 2008 v týdeníku Ekonom. Po roce 2008 do současnosti externě spolupracuje s různými médii, např. Hospodářskými novinami, Technickým týdeníkem aj.

Pavel Gombík (2015, 2016)

prezident, Komora užívateľov a výrobcov OZE

René Grebeň (2011, 2017)

ředitel, Energie pro život

René Grebeň je ředitelem společnosti Energie pro život s.r.o., která je dynamickým dodavatelem elektřiny a plynu v České republice. Dále pracoval ve společnostech Bohemia Energy, Energetické Centrum a.s. a Energy Supplier No. 1

Martin Hájek (2011, 2017)

výkonný ředitel, Teplárenské sdružení ČR

Je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky. Předtím působil v Pražské teplárenské, a.s. na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. vystudoval obor ekonomika a řízení energetiky na Elekrotechnické fakultě ČVUT v Praze.

Milan Hampl (2012)

ředitel, PREdistribuce

Rastislav Hanulák (2014, 2017)

partner, Capitol Legal Group

Advokátom sa stal v roku 2006. V rokoch 2003 až 2006 pôsobil ako externý právny poradca v prestížnej stredoeurópskej private ekvity spoločnosti. Má skúsenosti predovšetkým z oblasti nehnuteľností, ako aj z oblasti energetiky, keďže v rámci svojej doterajšej praxe intenzívne zastupoval niekoľko spoločností z energetického prostredia. Zaoberá sa však aj obchodným právom, právom obchodných spoločnosťou, akvizíciami a privatizáciami, právom hospodárskej súťaže a štátnej pomoci a právom upravujúcim oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Poskytoval poradenstvo pri transakciách veľkého rozsahu realizovaných na Slovensku v oblasti energetiky, akvizícií zdravotníckych zariadení a nehnuteľností. Pracuje tiež v poradných orgánoch zamestnávateľských združení a legislatívnych komisiách. Príležitostne prednáša na rôznych odborných konferenciách.

Jan Havel (2013)

partner, ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář

Josef Havel (2012)

předseda představenstva, E.ON Distribuce, a.s.

Petr Havelka (2015)

ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství

František Hezoučký (2011, 2016)

katedra energetiky, ČVUT

Libor Holub (2014, 2019)

obchodní ředitel, Bohemia Energy

Po absolvování ČVUT v Praze krátce působil ve výrobní strojírenské sféře jako technolog. Od roku 1993 pak působil v různých manažerských pozicích v odvětví energetiky. Vedl energetickou divizi v poradenské a inženýrské společnosti CityPlan nebo se podílel na řízení a koordinaci projektu akvizice českého plynárenství společností RWE v oblasti obchodu a marketingu. Předtím, než v roce 2010 převzal pozici obchodního ředitele Bohemia Energy entity s.r.o., řídil retailové obchodní aktivity společnosti ATEL v České republice a na Slovensku. V současné době zastává pozici obchodního ředitele ve skupině BOHEMIA ENERGY.

Petr Holub (2012)

koordinátor, Iniciativa Šance pro budovy

Jakub Hradiský (2011)

vedoucí komunikace, Tereos TTD, a.s.

František Hrdlička (2011)

děkan Strojní fakulty, ČVUT

Ing. Tomáš Hüner (2013, 2014, 2018, 2019)

ředitel Smart Infrastructure Siemens

Vystudoval strojní fakultu VUT Brno a je nositelem diplomu z International Institute of Certified Studies in Strategic Management. Tomáš Hüner byl k 1. dubnu 2019 jmenován ředitelem Smart Infrastructure společnosti Siemens, která vznikla sloučením divizí Energy Management a Building Technologies. Od prosince 2017 do června 2018 zastával funkci ministra průmyslu a obchodu, po tuto dobu přerušil výkon funkce ředitele divize Energy Management. Před nástupem do firmy Siemens v říjnu 2015 působil jako předseda dozorčí rady a ředitel energetických zdrojů společnosti Vršanská uhelná a.s. V letech 2006 až 2014 pracoval jako předseda dozorčí rady společnosti ČEPS, a. s., současně, mezi roky 2011-2014, zastával pozici předsedy dozorčí rady společnosti OTE, a.s. Jako náměstek ministra průmyslu a obchodu vedl tvorbu legislativy a koncepcí v energetice a průmyslu (2006-2011). V letech 1994–2002 působil jako předseda představenstva a generální ředitel Severomoravská energetika.

Jaromír Hynek (2014)

zástupce, ČEPRO

Tomáš Chmelík (2018)

vedoucí útvaru čistých technologií, ČEZ

Tomáš Chmelík je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty národohospodářské, hlavní specializace hospodářská politika, vedlejší specializace ekonomika životního prostředí. V roce 2010 ukončil doktorské studium na ČVUT, fakultě elektrotechnické, katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Působil na Ministerstvu životního prostředí ČR, nejdříve v Odboru ekonomické politiky, oddělení ekonomických nástrojů, od roku 2004 byl vedoucím samostatného oddělení změny klimatu a po transformaci samostatného oddělení v odbor se stal jeho ředitelem. Byl odpovědný za otázky politiky ČR v oblasti změny klimatu a snižování emisí skleníkových plynů, zejména implementací systému obchodování s emisními povolenkami a přípravou prvního národního alokačního plánu ČR. V létě 2006 opustil Ministerstvo životního prostředí a přešel na pozici manažera environmentálních produktů společnosti ČEZ, od roku 2010 je vedoucím útvaru čistých technologií společnosti ČEZ, kde má mj. na starosti budování a provozování sítě veřejných dobíjecích stanic v rámci projektu /E/MOBILITA ČEZ.

Ivan Indráček (2012)

předseda představensktva, Společenství čerpacích stanic

Michal Janeček (2013)

předseda, Česká společnost pro větrnou energii

Pavla Jedličková (2011, 2013)

členka Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR, Hospodářská komora ČR

Josef Jeleček (2011)

generální ředitel, TEDOM, a.s.

Ivo Jirovský (2013)

vedoucí odboru realizace investic, ČEPRO

Ing. Michal Jurík (2017)

asset strategy a projekty, skupina E.ON

Ing. Michal Jurík je absolventem FEL ČVUT obor Elektroenergetika (2013). V koncernu E.ON, do kterého nastoupil v roce 2013, působí od roku 2015 na pozici projektového manažera v oddělení Asset strategy a projekty. Zabývá se analýzou inovativních technologií pro distribuční sítě a ověřováním jejich spolehlivosti v rámci pilotních instalací. Je pověřen realizací projektu velkokapacitní bateriové jednotky v Mydlovarech. Jeho další projekty zahrnují nasazování kompaktních Smart rozváděčů VN a univerzálních monitorů NN do trafostanic VN/NN v distribuční síti E.ON v České republice.

Martin Kabrhel (2012)

ředitel tradingu, Nano Energies Trade

Zdeněk Kaplan (2014)

CEO, RWE Energo

Pavel Kaufmann (2012, 2015, 2016)

tiskový mluvčí, Teplárenské sdružení České republiky

Pavel Kavina (2012)

ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti, MPO

Miroslav Kawalec (2011)

viceprezident České nukleární společnosti a člen Řídícího výboru Evropské nukleární společnosti, koordinátor oboru jaderná energetika, Česká nukleární společnost

Milan Kazda (2013)

starosta, obec Kněžice

Václav Klíma (2016)

vedoucí odboru údržby a správy majetku, ČEPRO

Jaroslav Klusák (2016)

energetický manažer, Městský úřad Litoměřice

Jiří Kohutka (2015, 2016)

odborný redaktor, PRO-ENERGY magazín

Martin Kolařík (2015)

distributor pro ČR a SR, Ostrovní elektrárny.cz

František Koníček (2016)

člen výboru, Aliance české energetiky

JUDr. PhDr. Vratislav Košťál (2015, 2017)

radní rezortu legislativně-správního, komunikace, vědy a výzkumu ERÚ

Vratislav Košťál vystudoval současně Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, na obou univerzitách následně absolvoval rigorózní řízení. Profesně působil na vedoucích pozicích ve společnostech RWE Transgas, a.s., NAFTA a.s. a E.ON Česká republika, s.r.o., v oblasti právní podpory podnikání v energetických sektorech, ve společnosti NAFTA a.s. zastával také pozici náměstka obchodního ředitele pro obchod. V letech 2008 až 2016 pracoval pro ČEPS, a.s., zpočátku jako vedoucí odboru Právní podpory obchodu, v roce 2009 se stal vedoucím centralizovaného odboru Právních služeb. Před nástupem do funkce radního ERÚ byl hlavním právníkem ochrany spotřebitele v České národní bance. Je spoluautorem jediného komentáře k energetickému zákonu a několika publikací k liberalizovanému trhu v elektroenergetice.

Milan Krček (2012)

výkonný místopředseda, Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR

Martin Kubů (2011, 2013, 2014)

ředitel divize PHM a biopaliva a OZE, AGROFERT, a.s.

David Kučera (2011, 2013, 2014)

generální sekretář, Power Exchange Central Europe

PEC 2011, 2013, 2014

Jakub Kúdela (2018)

Account Technology Strategist, Microsoft

Jakub Kúdela je Account Technology Strategist společnosti Microsoft, který se má na starosti komunikaci se zákazníky rozhodujícími o výběru IT řešení pro jejich oblast podnikání. Jakub Kúdela se zaměřuje na prezentaci produktů společnosti Microsoft, které zákazníkům umožní digitální transformaci a dosažení jejich cílů v oblasti IT/podnikání. Díky celosvětové spolupráci s energetickými společnostmi Microsoft vytváří rozsáhlé know-how o tom, jak technologie může zlepšit provoz a efektivitu zaměstnanců v energetice a přidružených službách.

Miroslav Kužela (2012, 2013)

zástupce, TEDOM

Hugo Kysilka (2014)

Marketingový riaditeľ, VEMEX

Ing. Kysilka je absolventom ČVUT (České vysoké učení technické v Prahe), strojnej fakulty v odbore ekonomika priemyslu. V rokoch 1980 - 1986 pracoval pre PZO Strojimport Praha, zameranie na export obrábacích strojov. V rokoch 1986 - 1991 bol delegátom PZO Strojimport na obchodnom oddelení v Moskve. V rokoch 1991 - 1994/95 bol delegátom Tradeinvestu v Moskve. Od roku 2004 bol hlavným predstaviteľom Transgas a.s., v Moskve. Od roku 2004 je zamestnaný vo firme VEMEX s.r.o. na pozícii marketingového riaditeľa.

Mgr. Libor Láznička, MBA (2019)

riaditeľ úseku vývoja, sféra

Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore matematika a informatika a Brno Internation Business School so zameraním na podnikový a strategický manažment. Od roku 1996 pôsobí v spoločnosti sféra, a.s., aktuálne na pozícii riaditeľa úseku vývoja. Spolu so svojím tímom odborníkov v oblasti energetiky a informačných technológií pôsobil na projektoch denného a vnútrodenného trhu s elektrinou vrátane regionálnej integrácie, centrálneho dátového skladu nameraných údajov, zúčtovania odchýlok, centrálnej fakturácie poplatkov za prevádzkovanie systému, reportovania obchodných transakcií do ACER, podpory procesov dodávateľov elektriny a plynu, podpory procesov prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav, zberu a správy nameraných údajov vrátane inteligentných meracích systémov. Svoje skúsenosti aplikuje aj pri zavádzaní liberalizovaného trhu na Ukrajine. Aktuálne sa podieľa na príprave nových systémov pre zúčtovanie OZE a VÚ KVET a evidenciu záruk pôvodu elektriny.

Ing. Martin Lešenar (2019)

Specialista financování energetiky, Komerční banka

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze. V bankovním sektoru pracuje přes 7 let, z toho v oblasti energetiky již zhruba pět let. V Komerční bance pracuje na pozici Specialisty financování energetiky. Před nástupem do Komerční banky pracoval ve Sberbank CZ jako Senior analytik pro oblast obnovitelných zdrojů.

Evžen Listík (2014)

senior manažer, zařízení a provoz, RWE Energo, s.r.o.

Ing. Václav Loula (2011, 2014, 2015, 2017)

tiskový mluvčí, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, fakulta technologie paliv a petrochemie, postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, fakulta národohospodářská. V letech 1972–1978 pracoval ve Vývojovém středisku paliv a maziv Benzina n.p. jako člen Státní zkušebny pro hodnocení paliv. Dále pracoval v Chemopetrolu k.p. Benzina, jako vedoucí odboru řízení a kontroly jakosti. V letech 1982–1992 působil na Federálním ministerstvu hospodářství jako Specialista pro národohospodářské rozbory a koncepce pro oblast ropy, paliv a petrochemie. Od roku 1993 vykonává manažerské funkce BENZINA, a.s. jako obchodní ředitel, ředitel pro jakost a vnější vztahy. Dále zasedal v řadě statutárních orgánů představenstva a dozorčí rady společností BENZINA, Paramo, Mogul, Benzina Slovakia, Benzina Trade. Nyní je vedoucím stálé pracovní komise ČAPPO pro paliva a odborný mluvčí.

Róbert Máček (2018)

Senior konzultant, ENVIROS

Po skončení studia chemického inženýrství na STU v Bratislavě působil několik let ve společnostech Biocel Paskov, a.s. a Komterm, a.s., kde se zabýval teplárenstvím a výrobou elektrické energie. Od roku 2011 pracuje ve společnosti ENVIROS, s.r.o., která patří k lídrům v poradenství v oblasti energetické efektivnosti. Ve společnosti ENVIROS se zabývá problematikou energetické náročnosti průmyslových podniků i územních celků.

Jiří Mach (2016)

zástupce, ŠKO-ENERGO

Petr Mach (2013)

předseda představenstva, IVORY GROUP

Miroslav Mareš (2012, 2013, 2018)

předseda, Správní rada Asociace energetických auditorů-energetických specialistů

Ing. MIROSLAV MAREŠ je absolventem ČVUT Elektrotechnické fakulty, obor Ekonomika a řízení energetiky a elektrotechniky a postgraduálního studia v oboru Systémové řízení palivoenergetického komplexu.12 roků pracoval jako energetický manažér v průmyslu. Od roku 2003 je předsedou Správní rady Asociace energetických auditorů-energetických specialistů, z.s. Je dlouholetým energetickým specialistou s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti konzultací v energetice. Zabývá se zejména problematikou energetických auditů, energetických posudků, energetického managementu a územních energetických koncepcí. Je ředitelem společnosti ENERGO-ENVI, s.r.o.

Petr Matuszek (2011)

Predseda predstavenstva a riaditeľ, ENERGETIKA TŘINEC

Ing. Matuszek je absolventom Vysokej školy banskej v Ostrave, odbor tepelná technika, ďalej absolvoval postgraduálne štúdium na Univerzite Palackého v Olomouci, ekologické aspekty ochrany životného prostredia. V rokoch 1987 - 1994 bol vedúci plynového hospodárstva závodu Energetika Třineckých železiarní. V rokoch 1994 - 1997 bol vedúcim odboru výroby a meraní ENERGETIKA TŘINEC, a.s. (ET). V rokoch 1997 - 2000 bol vedúcim prevádzky opravy a údržby ET, ďalej potom v rokoch 2000 - 2006 vedúcim odboru stratégie ET a od roku 2007 - doteraz pôsobí ako predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti ET.

Ing. Martin Michek (2019)

výkonný ředitel, Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav

Specializuje se na oblast energetiky - především na elektroenergetiku a s tím související českou a evropskou legislativu. Dále na oblasti projektového, finančního a výkonového řízení společností i skupin a to nejenom v oblasti energetiky. V současné době vykonává pozici výkonného ředitele České asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav, z.s. Praha, kde zastupuje zájmy provozovatelů LDS, řeší technickou, ekonomickou a legislativní podporu provozovatelů lokálních distribučních soustav. Od roku 2014 také pracuje jako manažer a jednatel v poradenské společnosti PMAC, s.r.o., kde se zabývá poradenskou činností v oblasti energetiky, zejména lokální energetiky a dále projektovým řízením, tvorbou strategií a studiemi příležitostí. V energetice pracuje více jak 30 let. V roce 2013 pracoval ve společnosti Euroenergy ve funkci ředitele. V letech 2005 - 2013 pracoval ve společnosti ČEZ Měření ve funkci jednatele a na pozici obchodně-ekonomického ředitele společnosti. V letech 2005 - 1993 pracoval ve Východočeské energetice na manažerských pozicích v oblastech regulace a legislativy, obchodním a ekonomickém řízení. V letech 1993 - 1988 pracoval v ČEZ, s.p. na technických pozicích. Řídil a podílel se na projektech a studiích (vybudování největšího systému průmyslového měření v Evropě, studie Nových technologií měření I a II, pilotních projektů AMM, řadě ICT projektů, optimalizační projekty REAS i ČEZ apod.). V tomto období také zastával funkci předsedy České vědecko-technické společnosti a zároveň byl členem výboru ČENES.

Petr Míkovec (2011)

manažer strategie, ČEZ

Študoval Európske rozvojové programy a environmentálne manažérstvo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Časť štúdia absolvoval v zahraničí na univerzite Wageningen v Holandsku. V súčasnosti pracuje ako sektorový expert pre energetiku na Slovenskom hydrometeorologickom inštitúte v Bratislave, v odbore monitorovania emisií a kvality ovzdušia. Zaoberá sa reportovaním emisií skleníkových plynov v rámci Národného inventarizačného systému.

Tomáš Mikšovský (2012)

šéfredaktor, PETROL media

Jan Mikulec (2013, 2014, 2015, 2017)

výkonný ředitel, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Vystudoval fyzikální chemii na pražské VŠCHT, kde také působil jako vědecký pracovník a odborný asistent. Od roku 1990 působil na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ČR v odboru vysokých škol a jako tajemník Akreditační komise vlády ČR. Na trh pohonných hmot vstoupil v roce 1996, kdy se stal vedoucím controllingu ve společnosti Aral ČR. Poté působil v OMV Česká republika jako sales support manager a následně přešel do Benziny na pozici finančního ředitele a poté jednatele společnosti Benzina s.r.o. Mezitím pracoval také ve společnosti OBI. Od roku 2013 je výkonným ředitelem České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

Ladislav Miškovský (2014)

senior power trader, ČEZ

Eduard Muřický (2017)

náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

V roce 1987 absolvoval Gymnázium Jana Keplera v Praze se specializací na ekonomii. Po zakončení studia na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1992 působil do roku 1994 na Ministerstvu hospodářství v Agentuře pro rozvoj malého a středního podnikání, kde se věnoval programu Phare. Poté pracoval v manažerských a řídících funkcích v privátní sféře především v oblasti obchodu. Nejprve ve společnosti Mediatel, kde zastával postupně funkce asistenta manažera marketingu, produkt manažera, ředitele marketingu a obchodního ředitele společnosti. V roce 2007 nastoupil do společnosti JPS na pozici produkt manažera. Roku 2008 se stal ředitelem odboru strategií a trendů na Ministerstvu průmyslu a obchodu, roku 2012 ředitelem sekce průmyslu a 1. 10. 2014 byl jmenován do funkce náměstka ministra, řídí sekci průmyslu.

Pavel Němeček (2017)

vedoucí oblasti, Divize Projekty/Oblast NN,VN, OMEXOM GA Energo

Pavel Němeček je od roku 2011 zaměstnán ve společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o. na pozici vedoucí oblasti v divizi Projektů (Oblast NN,VN), dříve pracoval jako obchodní poradce a konzultant v telekomunikacích a obchodě, také jako projektant v energetice a elektrotechnik.

Petr Novák (2011)

finanční analytik, Generali PPF Asset Management

Pavlína Novotná (2013, 2014, 2016)

Riaditeľka predaja (Sales Director), FERN Capital Trading

Ing. Pavlína Novotná, MSc. je absolventkou odboru ČZU v Prahe, odbor Krajinné inžinierstvo, ďalej tiež Cranfieldskej univerzity vo Veľkej Británii, odbor Environmentálny management pre komerčný sektor. V rokoch 2008 - 2010 pôsobila ako obchodníčka v spoločnosti Carbon Capital Markets Ltd. Je spoluzakladateľkou a obchodnou riaditeľkou spoločnosti FERN Capital Trading Ltd. Sleduje európsku environmentálnu legislatívu, politiku a situáciu na trhu s emisnými komoditami.

Mgr. Michal Ostatnický, Ph.D. (2019)

Senior Specialist, Corporate Development, Strategy, M&A, GasNet

Michal Ostatnický vystudoval výpočtovou matematiku na MFF UK a matematickou ekonomii na institutu CERGE. V energetice se začal pohybovat v rámci projektů řešených v konzultační společnosti Deloitte týkajících se širokého spektra problematik. Od roku 2012 působí ve skupině RWE a zaměřuje se na strategii v různých oblastech působení společnosti. V současnosti působí v Divizi strategické správy firmy GasNet a pracuje na projektech souvisejících s problematikou nových plynů v plynárenských soustavách.

Jan Palaščák (2013)

generální ředitel, Amper market

Luboš Pavlas (2011)

místopředseda představenstva a generální ředitel, Czech Coal

Pavel Pelčák (2016, 2017, 2018)

manažer financování energetických projektů, Komerční banka

V roce 1995 absolvoval Dopravní fakultu Českého vysokého učení v Praze. V Komerční bance působí od roku 1995 v Korporátním financování, nejdříve na pozici úvěrového analytika a poté na pozici bankovního poradce a později v pozici ředitele obchodního centra. Od roku 2014 jako manažer financování energetiky vede tým obchodníků a expertů se zaměřením na energetiku. Kromě těchto transakcí se tým rovněž podílí na stanovování strategie a přístupu banky k sektoru energetiky.

Martin Peleška (2017)

ředitel českého zastoupení automobilky Toyota, TOYOTA CZECH

Automobilovou kariéru začal v roce 1999 ve Ford Motor Company, kde působil na mnoha různých pozicích v oblasti poprodejních služeb, prodeje, fleetu a rozvoje dealerské sítě. Od roku 2006 působí v zastoupení značky Toyota a Lexus, kde začal jako prodejní manažer. V letech 2009-2012 pracoval v evropské centrále Toyota Motor Europe v Bruselu (BE), kde měl na starost plánování prodeje a výroby a následně také cenotvorbu vybraných modelů. Po návratu v roce 2012 se stal prodejním a marketingovým ředitelem Toyota Motor Czech s. r. o..Spolu s restrukturalizací a přechodem na Toyota Central Europe ČR, SK, HU) byl jmenován do funkce CZ Country Director se zodpovědností za zastoupení značek Toyota a Lexus v ČR.

Miroslav Petr (2018)

vedoucí tuzemského obchodu, FENIX Trading

Vystudoval střední průmyslovou školu stavební, od roku 1999 je autorizovaným technikem dle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru technika prostředí staveb – zdravotní technika, vytápění a vzduchotechnika. Ihned po dokončení studia začal pracovat v oboru zdravotně-technických instalací a vytápění, nejdříve u soukromé stavební společnosti na pozici vedoucího střediska vytápění a zdravotechniky, později jako OSVČ formou projektové činnosti ve výstavbě. Od roku 2003 pracuje ve společnosti FENIX Jeseník, českého výrobce elektrických topných systémů, na pozici vedoucího obchodního oddělení pro tuzemský trh. Oboru vytápění se tak věnuje již 28 let.

Ludmila Petráňová (2011, 2015)

předsedkyně dozorčí rady, OTE

Oldřich Petržilka (2011, 2015)

člen dozorčí rady, OTE

Miloš Podrazil (2011, 2012)

generální sekretář, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Jiří Pohl (2019)

Senior Engineer, Siemens Mobility

Po absolvování dopravní průmyslovky začínal na železnici jako topič na parních lokomotivách. Následně vystudoval elektrickou trakci u profesora Jansy na Vysoké škole dopravní v Žilině. V letech 1975 až 2000 pracoval jako projektant elektrických výzbrojí vozidel a později jako hlavní konstruktér v ČKD. Od roku 2000 působí u společnosti Siemens ČR v oddělení Engineeringu (od roku 2018 součást společnosti Siemens Mobility, s.r.o.). Po letech práce v první linii projektových úkolů se věnuje průřezovým strategickým rozvojovým projektům. Je odpovědný za růst odborné kvalifikace vývojových pracovníků Engineeringu v Praze, v Plzni a v Ostravě, zajišťovaný formou přednášek odborných znalostí v rámci Rail Academy. Vyučuje na vysokých školách v tuzemsku i v zahraničí, publikuje v odborných časopisech a reprezentuje společnost Siemens Mobility, s.r.o. na dopravních konferencích.

Jan Pokorný (2011, 2013)

ředitel odboru kogenerace, Vítkovice Power Engineering

Pavol Poláček (2018, 2019)

partner, AK Poláček & partners

Pavol Poláček je právnym expertom na energetiku, súdne spory a stavebníctvo. Študoval na univerzitách v Paríži, Leuvene, Štrasburgu a Bratislave, vďaka čomu plynulo ovláda anglický a francúzsky jazyk. Zahraničné skúsenosti zbieral aj v Soule a Paríži, kde pôsobil v tamojších advokátskych kanceláriách. Počas svojej právnej praxe pôsobil vo vedení viacerých renomovaných kancelárií v Bratislave. Svoje skúsenosti a expresnosť teraz predáva ďalej v advokátskej kancelárii Poláček & Partners, ktorú založil. Je zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore, ako Solicitor pre Anglicko a Wales a ako rozhodca Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory. Renomované medzinárodné právnické publikácie Chambers Europe a Legal 500 ho odporúčajú ako popredného odborníka pre oblasť energetiky, súdnych sporov a stavebníctva. Aktívne prednáša a publikuje.

Lukáš Polák (2018)

pracovník výzkumu a vývoje, oddělení vodíkové technologie, ÚJV Řež

Od skončení postgraduálního studia na VŠCHT Praha, obor chemické a energetické zpracování paliv, působí jako pracovník výzkumu a vývoje na oddělení vodíkových technologií v ÚJV Řež. V rámci své práce se specializuje na využití vodíku jako alternativního paliva v dopravě či jeho potenciálu při akumulaci energie v rámci konceptu power-to-gas. Více než pět let byl zodpovědný za provoz vodíkového autobusu TriHyBus a vodíkové plnicí stanice v Neratovicích včetně vyhodnocování provozních dat a zkušeností.

Luděk Popel (2011)

zástupce, Plzeňský Prazdroj

Luděk Popel (2011)

zástupce, Plzeňský Prazdroj

Roman Povýšil (2018)

technický ředitel, ENERGO-ENVI

Po ukončení studia na Elektrotechnické fakultě ČVUT působil Roman Povýšil od roku 1970 do roku 1992 jako vysokoškolský pedagog na katedře ekonomiky a řízení energetiky. V dalším období až do roku 2010 byl projektovým manažerem a řiditelem divize konzultačních služeb společnosti Projekta a Tebodin Czech Republic. Od roku 2010 je výrobním a obchodním ředitelem společnosti ENERGO-ENVI, s.r.o. Po celou svou profesní dráhu působí v energetice. Je energetickým specialistou dle zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií. V posledním období se zaměřuje zejména na problematiku úspor energie, územních energetických koncepcí , energetický management a jeho implementaci v praxi dle ČSN ISO 50001 a lektorskou činnost v rámci Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s. Rovněž působí jako odborný posuzovatel Českého institutu pro akreditaci.

Ing. Matěj Pracný (2019)

manažer, Arthur D. Little

Matěj Pracný vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor mezinárodní obchod, po které nastoupil do mezinárodní poradenské společnosti Arthur D. Little, kde je zodpovědný za vedení strategických a transformačních projektů v energetice a telekomunikacích ve střední Evropě a na Blízkém východě.

Ing. Michal Pres (2017)

vedoucí strategie, ŠKODA AUTO ČR

Vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 2002 nastoupil do ŠKODA AUTO, kde nejprve působil v oblasti prodeje a marketingu ŠKODA Originálního příslušenství. Poté jeho kroky vedly do oblasti Technického vývoje do továrního týmu ŠKODA Motorsport, kde řídil zákaznický program vozu Fabia Super 2000. Od ledna 2015 do září 2017 vedl marketing prodejní organizace ŠKODA AUTO v české republice. K 1. 10. 2017 převzal zodpovědnost za strategii značky ŠKODA v České republice.

Ing. Michal Puchel (2019)

vedoucí odboru Zajišťování systémových služeb, ČEPS

Michal Puchel se pohybuje v rámci sektoru energetiky od roku 1998. Nejdříve působil v oblasti poradenství ve společnostech Accenture a Euroenergy, kde se zaměřoval na přípravu liberalizovaného trhu s energiemi, jak ze strany státních institucí, tak i ze strany účastníků trhu. Následně v letech 2008 až 2010 pracoval pro Západoslovenskou energetiku (člen skupiny E.ON), kde mezi jeho hlavní kompetence náležela agenda regulace a realizace korporátní strategie ve společnostech skupiny E.ON působících ve Slovenské republice. Od roku 2010 pracuje ve společnosti ČEPS, kde nejprve vedl tým odpovědný za zajišťování vnitrostátního i přeshraničního přenosu, nyní zodpovídá za zajišťování podpůrných/systémových služeb a související rozvoj trhu s těmito službami.

Michal Ščepánek (2012)

Vedúci tímu meraní, ZSE distribúcia

Po štúdiu na Fakulte elektrotechniky a informatiky na Slovenskej Technickej Univerzite získal v roku 2005 inžiniersky titul. V rokoch 2005 - 2007 pôsobil ako technik meracej techniky maloodberu pre spoločnosť Západoslovenská energetika a.s. V období od 2007 do 2010 robil pre rovnakú spoločnosť špecialistu správy meraní, ďalej riadil pilotný projekt Smart metering vo funkcii projektového manažéra. Od roku 2010 do roku 2011 pôsobil ako vedúci správy meraní, Západoslovenskej energetiky a.s., riadil tím správy merania, správy meracích prístrojov, SAP moduly DM, EDM, projekty inteligentného merania. Od roku 2011 je vedúcim meraní a dát pre spoločnosť ZSE Distribúcia a.s

Michal Ščepánek (2012)

Vedúci tímu meraní, ZSE distribúcia

Having finished the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science at the Slovak Technical University he earned the engineer’s degree in 2005. In 2005 - 2007 he worked as a technician of measurement technique of small customers for Západoslovenská energetika a.s. Between 2007 and 2010, he worked for the same company as the measurement management specialist, and he also managed the Smart Metering pilot project as project manager. From 2010 to 2011, he worked as Head of Measurement Management, Západoslovenská energetika a.s., he led the Measurement Administration, Measuring Instruments Administration, SAP Modules DM, EDM, Intelligent Measurement Projects. In 2011, he has become the head of measurement and data for ZSE Distribúcia a.s.

Milan Sedláček (2018)

vedúci EÚ záležitostí a stratégie, eustream

Milan Sedláček pôsobí v slovenskom plynárenstve od roku 1994. Behom bohatej kariéry v sektore prepravy plynu pracoval najskôr v pozíciách špecialistu a následne v rôznych manažérskych pozíciách. Pôsobil v sektore prepravy plynu v SPP a následníckych spoločnostiach: SPP-preprava a Eustream. V spoločnosti Eustream manažoval viaceré zásadné procesy v oblasti obchodu a regulácie, okrem iného proces unbundlingu spoločnosti a v pozícii riaditeľa pre obchod riadil tvorbu obchodnej a tarifnej politiky a oblasť vzťahov so zákazníkmi. V súčasnej pozícii vedúceho pre záležitosti EÚ a stratégiu zodpovedá najmä za oblasť tvorby a implementácie nadnárodnej regulácie, vzťahy s inštitúciami SR a EÚ, riadi zastúpenie pri EÚ a v organizácii ENTSOG a zodpovedá za otázky medzinárodnej spolupráce a rozvoja.

Ing. Pavel Seidl (2019)

projektový manažer, ČEZ Distribuce

Pavel Seidl vystudoval VŠ Provozně ekonomickou fakultu. Ve Skupině ČEZ působ na různých pozicích od roku 2007, nyní jako Projektový manažer nových technologií v ČEZ Distribuce, a. s. Projektový manažer pro projekty: Realizace dálkově ovládaných prvků, Rozvoj optické infrastruktury, v Programu DIGID28 - E2E revize hlavních procesů a Digitalizace.

Markéta Schauhuberová (2011, 2014)

obchodní manažerka energie a CNG, RWE Energo, s.r.o.

Mgr. Martin Sliva (2012, 2017)

projektový koordinátor, OKTE

Vyštudoval Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Medzinárodné vzťahy a diplomacia. Kvalifikáciu si doplnil absolvovaním ďalšieho vzdelávania v oblasti Manažment európskych záležitostí na Univerzite Komenského v Bratislave a certifikáciou projektového manažéra PMI Project Management Professional. V rokoch 2004–2012 pracoval na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, kde bol členom vyjednávacieho tímu za Slovenskú republiku v Rade Európskej únie pri rokovaniach o 3. energetickom liberalizačnom balíčku a podieľal sa na jeho zavedení do slovenskej energetickej legislatívy. V súčasnosti pôsobí ako projektový koordinátor u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou – spoločnosti OKTE, a.s., venuje sa európskej a domácej energetickej legislatíve, koordinovaniu rozvojových aktivít na trhu s elektrinou, transparentnosti a integrite trhu a rozvoju smart grid.

Jaroslav Slouka (2018)

vedoucí oddělení podpory obchodu, ČEPRO

Jaroslav Slouka pracuje ve společnosti ČEPRO, a.s. od roku 2014, na pozici Vedoucího oddělení podpory prodeje. V rámci své pozice se zabývá exportními aktivitami pohonných látek, vedením interních a externích obchodních projektů, rozvojem obchodních příležitostí a biolegislativou. Důležitou součástí pracovní činnosti je hledání pro-obchodních přístupů v rozvoji technických možností společnosti. Mezi lety 2004-2013 působil ve společnosti PARAMO, a.s., kde byl zodpovědný za obchodních strategií prodeje tmavých rafinérských produktů, posléze speciálních produktů rafinérského charakteru. Svoji kariéru, po absolvování studia na VŠB-TU, v roce 1999 započal na pozici obchodníka ve společnosti Česká rafinérská, a.s..

Ing. Vladislav Smrž (2017)

náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí mezinárodních vztahů, Ministerstvo životního prostředí ČR

Narodil se v roce 1977, vystudoval Sociálněekonomickou fakultu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Poté působil v chemickém a automobilovém průmyslu, kde měl na starosti oblast personalistiky, bezpečnosti či správy majetku. Před nástupem na MŽP působil na pozici personálního ředitele ve společnosti Lovochemie. Ve volném čase rád sportuje, lyžuje a jezdí na koni. Má dvě dcery.

Ing. Ivan Souček, Ph.D. (2019)

ředitel, Svaz chemického průmyslu ČR

Je spoluautorem řady článků, presentací a přednášek na tuzemských i zahraničních konferencích v oblasti polymerních technologií, zpracování a přepravy ropy, rozvoje petrochemických a rafinérských technologií, v oblasti biopaliv a alternativních paliv a o ekonomických aspektech chemického průmyslu; spoluautor 7 knižních publikací v oblasti strategického pánování a řízení investic, spoluautor 8 patentů v oblasti polymerních technologií. Pracoval na různých pozicích ve společnostech Kaučuk, Unipetrol, Česká rafinérská, ENA a NIS. V současné době je ředitelem Svazu chemického průmyslu ČR a součastně je také odborným asistentem katedry řízení a ekonomiky VŠCHT.

Radek Svoboda (2017)

manager, Arthur D. Little

Je manažerem společnosti Artur D. Little. Během více než dvacetileté odborné praxe pracoval na různých manažerských pozicích v především v telekomunikacích a energetice v ČR i v zahraničí. V rámci své práce pro společnost Artur D. Little se specializuje na strategické poradenství pro síťová odvětví.

Ing. Juraj Šedivý (2015, 2016, 2019)

vedúci odboru medzinárodnej spolupráce, OKTE

Je absolvent inžinierskeho a doktorandského štúdia Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, študijný program elektroenergetika. V 2005 - 2008 pôsobil na rôznych pozíciách v Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a.s. V 2008 – 2011 pracoval pre viaceré súkromné spoločnosti ako analytik – energetik, kde sa zaoberal poradenstvom a analýzam v energetike, špeciálne oblasti trhu s elektrinou a plynom, európskej a národnej legislatíve, znižovaniu nákladov rôznych odberných miest v oblasti spotreby energií a vyžitiu obnoviteľných zdrojov energie. Od roku 2011 pôsobí v spoločnosti OKTE, a.s., kde sa zaoberá rozvojovými projektami trhu s elektrinou na medzinárodnej a národnej úrovni, európskou a národnou energetickou legislatívou a komunikáciou s účastníkmi trhu.

Mgr. Radovan Šejvl (2015, 2017)

sdružení ENERGIS 24

Zakončil v roce 1994 magisterské studium diplomovou prací: Ekologické aspekty energetiky. Celý profesní život se zabývá navrhováním energeticky úsporných celků, dlouhodobě provozuje Energetické konzultační a informační centrum EKIS se specializací na energetické využití biomasy a odpadů pyrolýzou a zplynováním, publikuje a pořádá odborné semináře v energetice. Je předsedou neziskové organizace ENERGIS 21, která se specializuje na technické vzdělávání a technickou výchovu všech generací a propagaci výsledků vědy a výzkumu a zavádění nových technologií do praxe.

Eva Šelepová (2011)

vedoucí projektu SMART Mobility, E.ON Energie, a.s.

Karel Šimeček (2016, 2018)

předseda, Sdružení velkých spotřebitelů energie

Karel Šimeček pracoval 40 let ve společnosti Precheza, nejprve ve středních manažerských pozicích, poté byl výrobní ředitel, předseda či místopředseda představenstva a 15 let výkonný ředitel (CEO) společnosti. V letech 1996 – 2016 byl místopředsedou představenstva společnosti Kemifloc a.s. V roce 1999 byl zvolen předsedou předsednictva Sdružení Velkých Spotřebitelů Energií (SVSE). Tuto pozici a zároveň funkci viceprezidenta Asociace Energetických Manažerů zastával do roku 2015. V letech 2008 -2012 byl členem DR OTE a.s. Od roku 2016 pracuje jako výkonný tajemník SVSE. Karel Šimeček je absolventem VŠCHT Praha (ing. chemie), Ashridge Management College (postgraduální stadium) a PIBS Praha ( MBA program)

Ing. Pavel Šimon (2013, 2014, 2017)

viceprezident, Komora výrobcov a užívateľov obnoviteľných zdrojov energie/Žilinská univerzita

Absolvent Vysoké vojenské technické školy v Liptovském Mikuláši ukončil studium v roce 1994 jako kandidát vojenských věd. V rámci své vojenské kariéry se věnoval vojenskému a speciálnímu výzkumu a vývoji. Zastupoval Slovensko v NATO ve výzkumných a standardizačních skupinách. Po odchodu z armády se děle věnoval zejména vojenskému a zvláštnímu výzkumu a vývoji v několika společnostech. Dlouhodobě sledoval oblast rozvoje OZE. Od roku 2008 se této oblasti věnuje naplno. Získal několik certifikátů v oblasti projektovaní fotovoltaických aplikací a jiných obnovitelných anebo alternativních energií. Od roku se věnuje konzultační činnosti v alternativní a obnovitelné energetice ve své firmě a od roku 2014 provozuje energetický portál www. EnergiaWeb.sk. O svoje vědomosti se dělí na několika akademických aj veřejných fórech a od roku 2017 také v Inštitúte Aurela Stodolu Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Je viceprezidentem Komory užívateľov a výrobcov OZE, členem Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE. Podílí se na tvorbě energetické legislativy také jako člen dvou parlamentních komisí.

Pavel Šolc (2011)

ředitel sekce, ČEPS, a.s.

Zuzana Šolcová (2011)

výkonná ředitelka, Asociace energetických manažerů

Jaroslav Šuvarský (2018)

jednatel, S-Power Energies

Jaroslav Šuvarský má v oblasti fotovoltaiky více než 10leté zkušenosti z České republiky i Anglie. Jeho firma S-Power Energies se loni stala jedničkou v instalacích střešních fotovoltaik na zdejším trhu (realizovali přes 400 instalací, letos plánují dvojnásobek). Jeho podnikatelská vize vychází z dlouholetého úsilí o proměnu energetiky z centralizované distribuce elektřiny na decentralizovanou po vzoru Německa a dalších vyspělých západních zemí. Cílem, k němuž S-Power Energies pod jeho vedením směřuje, je prodávat nejmodernější technologie a aplikovat je s ohledem na největší užitnou hodnotu, nejnižší ekologickou zátěž a také bezpečnost pro koncového uživatele.

Jindřich Švec (2011)

jednatel, RWE Key account

Ing. Miroslav Točín (2017, 2019)

oblastní manažer, E.ON Česká republika

Absolvent ČZU, provozně ekonomické fakulty. Ve společnosti E.ON zastával funkce manažera prodeje a vedoucího prodeje regionálním zákazníkům. Od roku 2006 je oblastním manažerem zodpovědným za komunikaci s veřejnou správou, včetně projektů v oblasti Smart City. V energetice pracuje od roku 1988.

Marek Tomeš (2017)

vedoucí týmu rozvoje produktů a služeb, ZSE Energia

Marek Tomeš je od rkou 2015 vedoucím rozvoje produktů a služeb ve společnosti ZSE Energia a.s., kde má na starosti vedení týmu lidí, vývoj a implementaci nových nekomoditních produktů a služeb sahající od finančních služeb, přes obnovitelné zdroje až po HVAC. Ve společnosti působí již od roku 2013 kdy měl na starosti End2end implementaci nových nekomoditních produktů a služeb v segmentu domácností a podnikatelů.

Ing. Karel Vinkler (2019)

ředitel sekce Strategie, ČEPS

Vystudoval Kyjevský polytechnický institut, obor kybernetika elektrických systémů, ČVUT a program Master of Business Administration na BIBS Brno a Nottingham Trent University. V energetice působí od roku 1986. V ČEPS pracuje od roku 2011, specializuje se na hodnocení výrobní přiměřenosti elektrizační soustavy ČR a problematiku strategického řízení.

Mgr. Ján Weiterschütz (2019)

člen správní rady, Národná vodíková asociácia Slovenska

V rámci profesionálnej praxe sa venoval obnoviteľných zdrojov energie, fotovoltike a malým vodným elektrárňam. Absolvoval študijný odbor Renewable Energy Systems na Technickej univerzite vo Viedni. V minulom roku vstúpil do Národnej vodíkovej asociácie Slovenska (NVAS) a je členom správnej rady. NVAS je spoločnou iniciatívou fyzických a právnických osôb s cieľom podporiť výskum, zavádzanie a využívanie nových technológií, využívajúcich vodík a palivové články. NVAS je členom európskej vodíkovej asociácie HYDROGEN EUROPE.

Miroslav Zajíček (2011, 2012, 2013, 2018)

vedoucí obchodní strategie, Veolia

Igor Zbojan (2012, 2013, 2015)

hlavný štátny radca, sekcia energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR

V roku 1994 ukončil doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, následne postgraduálne vyštudoval právo EÚ na Fakulte managementu tej istej univerzity. Na bratislavskej univerzite zostal ako externý pracovník, v roku 2010 začal pôsobiť aj na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Aktuálne sa venuje predovšetkým legislatíve pre hospodárstvo, je dlhoročným pracovníkom Ministerstva hospodárstva SR. Zúčastňuje sa najrôznejších konferencií a seminárov, na ktorých informuje o energetickej legislatíve.

Jan Žižka (2016, 2017, 2019)

senior consultant - specialista pro energetiku, HATcom

konzultant a publicista, zabývá se energetikou, exportem, vědní politikou a komunikací v těchto oblastech. Je konzultantem a specialistou pro energetické projekty agentury HATcom, dále spolupracoval mimo jiné s vládní sekcí pro vědu, výzkum a inovace. Je také editorem časopisu Moderní ekonomická diplomacie, který vydává ministerstvo zahraničí. Od devadesátých let působil jako novinář v řadě českých médií, zabýval se především ekonomikou a zahraniční politikou. V posledních letech se zaměřoval na odvětví energetiky – hlavně ekonomické, politické a byznysové souvislosti. Mimo jiné byl reportérem týdeníku EURO a zástupcem šéfredaktora deníku E15.

Partneři konference PRO-ENERGY CON 2021

Stříbrní partneři konference

Bronzoví partneři konference

Partneři konference

Odborní partneři konference

Mediální partneři