Hotel Amande, Hustopeče, ČR | 11-12. listopad 2021

Program

PROGRAM KONFERENCE 11.11.2021

8:00 – 10:00 – registrace 

10:00 – 10:05 – úvodní slovo – Ing. Martin Havel, PhD., šéfredaktor, PRO-ENERGY magazín

 

I. blok – Bude v roce 2050 energetika spíše centrální či spíše decentrální?

10:05 – 11:30 – Panelová diskuse

Moderátor: Mgr. Jan Fousek, člen představenstva, Svaz moderní energetiky (oslovený)

Úvodní prezentace:  Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A., partner, AK Poláček & partners (oslovený)

 

Decentralizace energetiky nabírá v posledních letech na důležitosti. Jaké má právní být prostředí, aby to bylo možné zrealizovat? Jaký to bude mít dopad na soustavy? Jaká data budou nutná pro zajištění bezpečného chodu soustavy a pro správné nastavení trhu?

 

Panelisté:

 • Pavel Doucha, partner, AK Doucha Šikola advokáti
 • Ladislav Havel, radní, Energetický regulační úřad (oslovený)
 • ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A., partner, AK Poláček & partners (oslovený)
 • zástupce společnosti ČEPS (oslovený)
 • zástupce provozovatele DS (oslovený)

11:30 – 12:00 – přestávka na kávu a malé občerstvení

 

II. blok – Udržitelnost energetiky: dekarbonizace – digitalizace – dodávka 

12:00 – 13:30 – Panelová diskuse

Moderátor: Ing. Blahoslav Němeček, partner, Energy & Utilities, EY

Úvodní prezentace: Ing. Blahoslav Němeček, partner, Energy & Utilities, EY

 

motto: bude doplněno

 

Panelisté:

 • zástupce společnosti OTE
 • zástupce společnosti OKTE
 • zástupce společnosti ČEZ ESCO
 • zástupce společnosti ČEPS

 

13:30 – 14:30 – přestávka na společný oběd

 

III. blok – Nízkouhlíková paliva v moderní době 

14:30 – 16:00 – Panelová diskuse 

Moderátor: Ing. Richard Kvasňovský, výkonný ředitel, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Úvodní prezentace: Ing. Richard Kvasňovský, výkonný ředitel, Slovenský plynárenský a naftový zväz (oslovený)

 

Biometan, vodík, palivové články či energie získávaná odpadu. Takové mohou být trendy v energetice a v dopravě v následujících letech. Dokážeme těmito zdroji energie plně nahradit uhelná a ropná paliva?

 

Panelisté:

 • Michal Kocůrek, analytik, EGÚ Brno (oslovený)
 • Veronika Vohlídková, ředitelka legislativně-strategického odboru, Český plynárenský svaz (oslovená)
 • Tomáš Voltr, místopředseda představenstva, Energy financial group
 • zástupce Slovenské národní vodíkové asociace (oslovený)
 • zástupce ČAPPO (oslovený)

 

16:00 – 16:30 – přestávka na kávu a malé občerstvení

 

IV. blok – Energetika pod rouškou globálních změn 

16:30 – 18:00 – Panelová diskuse 

Moderátor: Ing. Ludmila Petráňová (oslovená)

Úvodní prezentace: bude doplněno

 

Těžba energetických komodit a následná přeměna energie na její ušlechtilejší formy má zásadní dopad do okolního prostředí. Má smysl bojovat s klimatickou změnou, nebo už je čas na adaptaci? Jaké změny se dají očekávat a kolik nás to bude stát?

 

Panelisté:

 • David Hanslian, výzkumný pracovník, Ústav fyziky atmosféry AV ČR (oslovený)
 • Pavel Beran, vedoucí Energetických projektů korporátního a municipálního financování, Komerční banka (oslovený)
 • Michal Macenauer, PhD., vedoucí projektů, EGÚ Brno (oslovený)
 • RNDr. Ing. Michal V. Marek, ředitel, Ústav výzkumu globální změny AV ČR (oslovený)
 • Radoslav Štědroň, geograf a poradce pro trvale udržitelný život lidské společnosti

 

18:30 Závěr  1. dne konference – Ing. Martin Havel, PhD., šéfredaktor, PRO-ENERGY magazín

19:00 – společná večeře a raut

 

Program konference 12.11.2021

Exkurze pro zájemce: Získávání energie z odpadů

10:00 - 12:30 – Exkurze: bioplynová stanice Vyškov

 

12:30 – 14:00 – společný oběd

 

 

Partneři konference PRO-ENERGY CON 2021

Stříbrní partneři konference

Bronzoví partneři konference

Odborní partneři konference

Mediální partneři