Hotel Kurdějov, Kurdějov u Hustopečí | 15-16. listopad 2018

Program

První den konference je rozčleněn na čtyři panelové diskuse napříč všemi energetickými odvětvími. Večer pak následuje neformální setkání účastníků.

Druhý den se účastníci konference mohou zúčastnit tématické exkurze, letos do technického zázemí historické elektrorozvodny zámku Lednice.

 

Program 15.11.2018 (čtvrtek)

8.30 - 10.00 registrace účastníků

I. blok – Market design energetických trhů (10.00-11.30)

 • Moderátor: Michal Hudec, předseda, Združenie dodávateľov energie
 • Úvodní prezentace Michal Hudec, předseda, Združenie dodávateľov energie

Převáží v budoucnosti model trhu „Energy only market“, nebo přibydou kapacitní platby? Jaké bude postavení zákazníka po aplikaci nového tržního nastavení, uvedeného v Zimním energetickém balíčku? Směřují energetické trhy k zásadní revoluci?

Panelisté:

 • Ing. Jiří Gavor, jednatel ENA a ředitel, Asociace nezávislých dodavatelů energií
 • Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A., partner, AK Poláček & partners
 • Ing. Milan Sedláček, ředitel pro EU záležitosti a strategii, eustream
 • Ing. Juraj Šedivý, PhD., vedoucí odboru mezinárodní spolupráce, OKTE
 • Ing. Karel Šimeček, MBA, předseda, Sdružení velkých spotřebitelů energie
 • Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, MA, PhD., vedoucí obchodní strategie, Veolia

11:30 - 12:00 přestávka na kávu a malé občertstvení

II. blok – Energetika a průmysl 4.0 (12.00-13.30)

 • Moderátor: Ing. Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little
 • Úvodní prezentace: Ing. Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little

Mění se pojetí energetiky s nastupujícím trendem přechodu průmyslu ke zvýšené potřebě digitalizace a automatizace procesů? Jaká má být role energetických společnosti v procesu přerodu průmyslu na průmysl 4.0?

Panelisté:

 • Fady Al-Kheir, ředitel pro strategický rozvoj, Energon Holding 
 • Jiří Borkovec, výkonný ředitel, Česká technologická platforma Smart Grids
 • Ing. Tomáš Hüner, ředitel divize Energy management, Siemens
 • Jakub Kúdela, Account Technology Strategist, Microsoft

13:30 – 14:30 – přestávka na společný oběd

III. blok – Smart a/nebo efektivně (14.30-16.00)

 • Moderátor: Mgr. Jan Fousek, člen představenstva, Svaz moderní energetiky
 • Úvodní prezentace Ing. Miroslav Mareš, předseda Správní rady, Asociace energetických auditorů-energetických specialistů

Současným trendem jsou chytrá řešení a energetická efektivita. Podporují se tyto trendy, nebo jsou místy spíše v rozporu? Jsou chytrá řešení energeticky efektivní či naopak mohou být energeticky efektivní řešení považována za smart řešení?

Panelisté:

 • Ing. Róbert Máček, senior konzultant, ENVIROS
 • Ing. Miroslav Mareš, předseda Správní rady, Asociace energetických auditorů-energetických specialistů
 • Ing. Pavel Beran, relationship manager Energy Finance, Komerční banka
 • Miroslav Petr, vedoucí tuzemského obchodu společnosti, FENIX Trading
 • Doc. Ing. Roman Povýšil, CSc., technický ředitel, ENERGO-ENVI
 • Ing. Jaroslav Šuvarský, jednatel, S-Power Energies

16:00 – 16:30 – přestávka na kávu a malé občerstvení

IV. blok – Moderní paliva v dopravě (16.30-18.00)

 • Moderátor: Ing. Richard Kvasňovský, vedoucí domácí redakce, Tlačová agentúra Slovenskej republiky
 • Úvodní prezentace: bude doplněno 

Řada zemí v Evropě směřuje k postupnému zákazu ropných paliv pro dopravu. Jaké či jaká paliva jsou schopná nahradit ropná paliva a dají se nazvat palivem/palivy budoucností? Dokážeme žít za dvacet let bez ropných paliv?

Panelisté:

 • Ing. Milan Fořt, obchodní ředitel, Bonett Gas Investment
 • Ing. Leoš Gál, předseda, Česká Technologická Platforma Biopaliv
 • Ing. Tomáš Chmelík, vedoucí útvaru čistých technologií, ČEZ
 • Ing. Lukáš Polák, Ph.D., pracovník výzkumu a vývoje, oddělení vodíkové technologie, ÚJV Řež
 • Ing. Jaroslav Slouka, vedoucí oddělení podpory obchodu, ČEPRO

18:30 Závěr  1. dne konference – Ing. Martin Havel, Ph.D., šéfredaktor, PRO-ENERGY magazín

19:00 – společná večeře a raut

Program 16.11.2018 (pátek)

11.00 exkurze do zámku Lednice - umělé jeskyně pod zámkem, kde je zrestaurovaná elektrorozvodna z roku 1903.

Informace k exkurzi ke stažení zde

12.30 Společný oběd v Hotelu Galant, Lednice.

Ukončení akce kolem 14 té hod.

(stav k 12.11.2018)

Partneři konference PRO-ENERGY CON 2018

Technologičtí partneři konference

Stříbrní partneři konference

Bronzoví partneři konference

Partneři konference

Odborní partneři konference

Mediální partneři