Hotel Kurdějov, Kurdějov u Hustopečí | 15-16. listopad 2018

Program

První den konference je rozčleněn na čtyři panelové diskuse napříč všemi energetickými odvětvími. Večer pak následuje neformální setkání účastníků v prostředí moravského sklípku s bohatým občerstvením a samozřejmě ochutnávkou nejrůznějších vín.

Druhý den se účastníci konference mohou zúčastnit tématické exkurze.

 

Program 15.11.2018 (čtvrtek)

8.30 - 10.00 registrace účastníků

I. blok – Market design energetických trhů

 • Moderátor: Michal Hudec, předseda, Združenie dodávateľov energie
 • Úvodní preentace:

Převáží v budoucnosti model trhu „Energy only market“, nebo přibydou kapacitní platby? Jaké bude postavení zákazníka po aplikaci nového tržního nastavení, uvedeného v Zimním energetickém balíčku? Směřují energetické trhy k zásadní revoluci?

Panelisté:

 • Jiří Gavor, jednatel ENA a ředitel, Asociace nezávislých dodavatelů energií
 • Milan Sedláček, ředitel pro EU záležitosti a strategii, eustream
 • Mgr. Miroslav Zajíček, MA, PhD., vedoucí obchodní strategie, Veolia
 • zástupce právní kanceláře
 • zástupce provozovatele přenosové soustavy/operátora trhu
 • zástupce poradenské/technologické firmy

11:30 - 12:00 přestávka na kávu a malé občertstvení

II. blok – Energetika a průmysl 4.0

 • Moderátor: Ing. Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little
 • Úvodní preentace: Ing. Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little

Mění se pojetí energetiky s nastupujícím trendem přechodu průmyslu ke zvýšené potřebě digitalizace a automatizace procesů? Jaká má být role energetických společnosti v procesu přerodu průmyslu na průmysl 4.0?

Panelisté:

 • Marek Paál, ředitel Sekce distribučních služeb (oslovený)
 • zástupce společnosti E.ON (oslovený)
 • zástupce energetické/ESCO společnosti
 • zástupce MPO
 • zástupce společnosti Siemens (oslovený)

13:30 – 14:30 – přestávka na společný oběd

III. blok – Smart a/nebo efektivně

 • Moderátor: Mgr. Jan Fousek, člen představenstva, Svaz moderní energetiky
 • Úvodní preentace:

Současným trendem jsou chytrá řešení a energetická efektivita. Podporují se tyto trendy, nebo jsou místy spíše v rozporu? Jsou chytrá řešení energeticky efektivní či naopak mohou být energeticky efektivní řešení považována za smart řešení?

Panelisté:

 • Miroslav Mareš, výkonný ředitel, Asociace energetických auditorů a energetických specialistů
 • Pavel Pelčák, manažer financování energetických projektů, Komerční banka
 • zástupce provozovatele/výrobce bateriového úložiště
 • zástupce poradenské nebo technologické společnosti
 • zástupce výrobce z OZE
 • zástupce projekční kanceláře/provozovatele chytré budovy

16:00 – 16:30 – přestávka na kávu a malé občerstvení

IV. blok – Moderní paliva v dopravě

 • Moderátor: Jan Horčík, šéfredaktor, portál hybrid.cz
 • Úvodní preentace:

Řada zemí v Evropě směřuje k postupnému zákazu ropných paliv pro dopravu. Jaké či jaká paliva jsou schopná nahradit ropná paliva a dají se nazvat palivem/palivy budoucností? Dokážeme žít za dvacet let bez ropných paliv?

Panelisté:

 • Miloslav Černý, předseda představenstva, České přístavy (předběžně potvrzený)
 • Milan Fořt, obchodní ředitel, Bonnet
 • zástupce výrobce/dovozce automobilů
 • zástupce provozovatele soukromé/městské dopravy
 • zástupce petrolejářské společnosti

18:30 Závěr  1. dne konference – Ing. Martin Havel, PhD., šéfredaktor, PRO-ENERGY magazín

19:00 – společná večeře a raut

Program 16.11.2018 (pátek)

10.00: tématicky laděná exkurze - bude upřesněno

ukončení akce kolem 14 té hod.

 

Partneři konference PRO-ENERGY CON 2018

Stříbrní partneři konference

Bronzoví partneři konference